Lärjungaskap 1.0

11 Items

Serien ”Lärjungaskap 1.0” omfattar många av de centrala delarna av vad det innebär att vara en lärjunge, en efterföljare till Jesus. Den gör dock inte på något sätt anspråk att täcka in alla delar av vad lärjungaskap innebär – mycket mer skulle kunna tilläggas.

Jesu ord om lärjungaskapets kostnad:
”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?" (Lukasevangeliet 9:23-25).

Del 10: Mission och evangelisation

av

Det kristna evangeliet är Guds goda nyheter till hela världen. Detta var den häpnadsväckande sanningen som skakade om de första kristna judarna, och det tog ett tag för ledarna i urkyrkan att verkligen inse betydelsen av detta. Men de kom ihåg Jesu avslutande ord att göra alla folk till lärjungar (Matteusevangeliet 28:19) och att gå […]

Del 9: Andlig strid

av

Varje kristen vet att lärjungaskap är en kamp. På ett personligt plan: Varför har vi det så svårt att få till bönen? Varför är det så svårt att älska och att förlåta? Varför berättar vi inte mer i klarspråk för andra om Jesus Kristus? Varför fortsätter vi att vara själviska, avundsjuka och högmodiga? Varför faller […]

Del 8: Enkel livsstil

av

Jesus kallade lärjungarna till ett liv i enkelhet och fattigdom, såsom som han själv lade all jordisk trygghet och materiell komfort åt sidan. Precis som Mästaren måste de vara villiga att lämna hem, familjer och yrken för Guds rikes skull. Samtidigt fanns det andra Jesustroende vid denna tid som behöll åtminstone en del av sina […]

Del 7: Bibeln

av

Bibeln gör anspråk på att dess yttersta författare är Gud, där de olika delarna har nedtecknats av människor, ledda av Guds Ande. Detta är också vad som uttrycks i Andra Timotheosbrevet 3:16: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud.” Av den anledningen är det därför rättmätigt att säga att Bibeln är Guds ord. Enbart […]

Del 6: Fasta

av

Fasta har varit en central del av den judisk-kristna traditionen under tusentals år. Guds folk i GT fastade exempelvis i tider av sorg, vid nationella omvändelser, när man behövde styrka att hålla ut eller när man hoppades få höra Gud tala till folket. Även i NT finner vi att fastan var något som regelbundet praktiserades […]

Del 5: Bön

av

När man läser de fyra evangelierna framgår att Jesus konstant undervisade, uppmanade, uppmuntrade och inspirerade sina lärjungar till att be. Bönen hade en given plats i Jesu liv. Det märker vi genom att Jesus var gång han stod inför ett avgörande skede i sin gärning, drog sig undan för att be och hämta kraft. På […]

Del 4: Livet i Anden

av

Hur var det för de första kristna veckan efter att Jesus Kristus hade stigit upp till himlen? Förmodligen kände de sig ensamma och övergivna. Kvällen innan korsfästelsen hade Jesus lovat lärjungarna att han skulle sända den helige Ande att vara med dem. Det var nu sju veckor sedan, och nu började de undra om Anden […]

Del 3: Gemenskapsgruppen – församlingen nära livet

av

Vårt samhälle och vår tid är mer individualistisk än någonsin, gemenskap är en bristvara. Många saknar vänner att prata med och dela sitt liv med. Ofta vet man inte ens vad grannen intill heter. Ensamheten har nog aldrig varit så utbredd i Sverige. Men det var inte tänkt att vi skulle leva våra liv isolerade. […]

Del 2: Gudstjänsten – församlingen i tillbedjan

av

Församlingen är det instrument Gud använder för att föra ut och utbreda hans rike. Den som verkligen vill följa Jesus behöver också finnas med i en kristen församling. I Nya testamentet har lokala församlingar en mycket central position. I dessa nytestamentliga församlingar träffades ibland hela församlingen, ibland mindre grupper i hemmen. Detta framgår bland annat […]

Del 1: Kristen och lärjunge

av

Ibland målas det felaktigt upp en bild att en kristen och en lärjunge är två skilda ting. En kristen skulle då beskriva någon som i tron accepterar Jesus som frälsare, får evigt liv och är trygg och säker i Guds famn. En lärjunge däremot, blir beskrivningen på någon som tagit ett steg ytterligare, en aktiv […]