Filipperbrevet

10 Items

Filipperbrevet är en av de mest älskade delarna i Bibeln. Hur kommer det då sig att så många tycker om just det här brevet så mycket? Kanske är det på grund av den varma och kärleksfulla relation som fanns mellan Paulus och de kristna i Filippi. Kanske är det för att det innehåller så många fina, bevingade och viktiga bibelverser. Kanske är det tack vare den centrala position som den kristna glädjen har i brevet. Trots att Paulus satt i fängelse flödade han över av glädje och uppmanade mottagarna vid flera tillfällen: ”Gläd er!”

Paulus satt alltså i fängelse när han skrev Filipperbrevet. Det är dock omdiskuterat var och när denna fångenskap ägde rum, och följaktligen också var och när brevet skrevs. Rom, Caesarea och Efesos är de tre alternativen, och där Rom har varit det traditionella synsättet. Det minsta man kan säga om dateringen är att Filipperbrevet skrevs någon gång mellan mitten av 50-talet och början av 60-talet.

Det finns flera anledningar till att Paulus skrev Filipperbrevet. För det första ville han i skrift uttrycka sitt tack för de gåvor filipperna hade sänt till honom och deras stöd till honom (4:10–18). För det andra ville han förklara varför han skickade tillbaka Epafroditos (2:25–30), och att han snart också hoppades kunna skicka Timotheos (2:19). För det tredje ville han uppmuntra dem i tron, och hjälpa dem att ta nya steg på trons väg (1:25).

Del 10: Filipperbrevet 4:10-23

av

Som avslutning på brevet, till sin älskade församling i Filippi, uttrycker Paulus sin stora tacksamhet. Ända sedan församlingen i Filippi grundades hade han haft en särskild relation till dem. Vid en punkt under Paulus missionsarbete, var dessa de enda som stöttade honom ekonomiskt. Nu hade de på nytt sänt honom en gåva, och brevets avslutning […]

Del 9: Filipperbrevet 4:1-9

av

Konflikter kan uppkomma i församlingen på många nivåer. Ibland är det splittring kring en läromässig fråga. Andra gånger är konflikten personrelaterad. Två personer kommer inte överens, och de börjar dra in andra i sina personliga strider, och det börjar skapas grupperingar. Det kan också vara strategiska eller ekonomiska frågor som orsakar splittring i församlingar. Oavsett […]

Del 8: Filipperbrevet 3:12-21

av

Att döma av de många idrottsmetaforer man finner i Paulus skrifter verkar det som att han gillade sport. Han hänvisar till bland annat boxning (Första Korinthierbrevet 9:26). Men allra mest återkommer han till löpartävlingen (Apostlagärningarna 20:24; Första Korinthierbrevet 9:24–26; Andra Timotheosbrevet 4:7), och det är denna metafor för det kristna livet som vi möter i […]

Del 7: Filipperbrevet 3:1-11

av

I inledningen av Filipperbrevet 3 handlar det om rätt och fel tro. Det utmanar också varje bekännande kristen att rannsaka sin egen tro, om den är sann och äkta. Paulus lyfter fram flera saker, direkt eller indirekt, som utmärker dem som är Jesus efterföljare: Att de gläder sig i Herren, är vaksamma, har stoltheten i […]

Del 6: Filipperbrevet 2:19-30

av

Om Paulus skrifter bara hade varit som en lärobok i teologi, med abstrakta teologiska poänger och argument skulle vi inte veta speciellt mycket om hur han var som människa. Vi skulle då kanske ha fått föreställningen att Paulus levde något slags perfekt kristenliv – ett liv utan stress och svårigheter, och där arbetet för Herren […]

Del 5: Filipperbrevet 2:12-18

av

När det gäller det kristna livet har det ända sedan kyrkans tidigaste dagar diskuterats om ansvarsförhållandet mellan Gud och den enskilde kristne. Handlar det kristna livet om en passiv förtröstan eller en aktiv lydnad? Handlar allt om vad Gud gör? Eller handlar det om vad den kristne gör? Eller både och? I det aktuella avsnittet […]

Del 4: Filipperbrevet 2:5-11

av

Inkarnationen – att Gud blev människa – är ett av de största miraklen i kristendomen, och en av de mest underbara saker som Gud har gjort. Detta mirakel möter vi i Filipperbrevet 2:5–11. Vissa forskare tror att avsnittet ursprungligen var en hymn som sjöngs av de tidiga kristna för att minnas och fira inkarnationen av […]

Del 3: Filipperbrevet 1:27-2:4

av

Ända sedan det första århundradet fram till inledningen av 2000-talet har det på många olika sätt gjorts försök att radera ut kristendomen och dess inflytande. Det skedde på romarrikets tid, och det sker idag runt om i världen – i Mellanöstern, Sydostasien, delar av Afrika, Kina, Europa och så vidare. Så även i Sverige – […]

Del 2: Filipperbrevet 1:12-26

av

När Paulus skriver brevet till de kristna i Filippi, har han två stora problem staplade på varandra. Men i båda fallen klargör han att det är något som Gud vänder till en möjlighet för evangeliet. Det första problemet är att han är satt i fängelse. Att hamna i fängelse måste för en resande apostel ha […]

Del 1: Filipperbrevet 1:1-11

av

Paulus var missionär och församlingsplanterare, och hans främsta arbetsområden var de dåtida storstadsregionerna. Om Paulus hade varit verksam i norra Europa idag skulle han rört sig i städer som Stockholm, Helsingfors, Oslo, Göteborg, Köpenhamn och kanske Malmö, och han skulle varit fullt upptagen med att plantera församlingar. Efter att ha etablerat kristna gemenskaper, inrättat ledare […]