BASIC

5 Items

Denna serie är en slags genomgång av grunderna i kristen tro. Fem söndagar behandlar i tur och ordning ämnena: 1. Grunden, 2. Identiteten, 3. Uppdraget, 4. Målet och 5. Vägen.
Jonas Nordén var ny präst i Betaniakyrkan när han gjorde denna genomgång.