Apostlagärningarna

112 av 18 delar

Apostlagärningarna skildrar en tidsperiod på 30 år som varar från kyrkans födelse på pingstdagen till Paulus fångenskap i Rom. Här beskrivs hur den kristna tron breder ut sig i länderna norr om Medelhavet, genom våra dagars Syrien, Turkiet och Grekland, ända till hjärtat av det romerska imperiet. Samtidigt är det mer än en historiebok. Den redogör för frälsningshistorien. Guds avsikt att frälsa världen, uppenbarad efter hand i GT och fullbordad i Jesus, fortsätter i och med kyrkans uppdrag i världen.

Ett budskap för oss
I Apostlagärningarna delar Lukas de goda nyheterna om möjligheten till frälsning för alla människor i Jesus Kristus. Det är anledningen till varför han inkluderar så många predikningar och tal, speciellt från Petrus och Paulus. Han inte bara visar hur de predikade till ursprungsåhörarna, utan möjliggör också för dem att predika till oss, årtusenden senare. För som Petrus sa på pingstdagen så gäller frälsningslöftet också oss och alla följande generationer, för ”alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla” (2:39).

Del 18: Apostlagärningarna 27-28

av

Paulus dröm – att komma till Rom – gick slutligen i uppfyllelse i dessa två avslutande kapitel. Till sist fick han gå på en båt som skulle föra honom till världsmetropolen, förmodligen hösten år 59. Men man var sent ute på året för att påbörja en sådan seglats. Och dåligt väder skulle det komma att […]

Del 17: Apostlagärningarna 24-26

av

Fel på inspelningen. Lukas syfte med att beskriva de tre rättsscenerna i kap 24–26 var inte bara apologetiskt (försvarande av tron), utan också evangelistiskt. Han ville att mottagarna av Apostlagärningarna skulle komma ihåg att Paulus hade utnämnts av Kristus själv, att vara hans tjänare och vittne. Jesus hade förvarnat lärjungarna att de skulle föras fram […]

Del 16: Apostlagärningarna 21:17-23:35

av

Denna del domineras av anklagelser, rättegångar och försvarstal. Lukas återger att Paulus anlände till Jerusalem och där blev varmt välkomnad av de kristna. Men på grund av den starka judiska fientligheten mot Paulus, uppmuntrades han av Jakob och de äldste att delta i en judisk reningsritual vid templet. Man trodde att det skulle dämpa de […]

Del 15: Apostlagärningarna 20:1-21:16

av

Redan innan silversmedens upplopp hade Paulus planerat att lämna Efesos och bege sig till Jerusalem (19:21). Även om Lukas knappt nämner anledningen, vet vi från andra bibelställen att Paulus huvudärende var att överlämna insamlade pengar från de hednakristna församlingarna som en gåva till de fattiga kristna i Jerusalem (se exempelvis Romarbrevet 15:25–33). För att samla […]

Del 14: Apostlagärningarna 18-19

av

När vi slår följe med Paulus på hans resor där han förkunnar de goda nyheterna om Jesus Kristus, upptäcker vi att han följer samma mönster i stad efter stad. Korinth och Efesos utgör inget undantag. Hans första ansats är att försöka övertyga judarna angående Jesus. Han börjar därför i synagogan där de träffas, studerar Skriften […]

Del 13: Apostlagärningarna 17

av

Avgudar är inte begränsade till primitiva samhällen – det finns även många sofistikerade avgudar. En avgud är ett substitut för Gud. Varje person eller ting som upptar den plats som Gud borde ha är en avgud. Ideologier kan vara avgudar, liksom berömmelse, välstånd, makt, sex, mat, alkohol och droger. Människor kan bli avgudar – föräldrar, […]

Del 12: Apostlagärningarna 15:36–16:40

av

Gud hade berett möten för Paulus med olika individer i Makedonien. Det första var med Lydia, det andra var med en slavflicka som ordnade inkomster åt sin ägare genom att spå framtiden och det tredje var med en fångvaktare och hans familj i Filippi. Att få Paulus till dessa möten var inte helt enkelt då […]

Del 11: Apostlagärningarna 15:1-35

av

Konflikter kristna emellan kan bli mycket smärtsamma. Det finns de vars bild av kristendomen radikalt har påverkats till följd av en kyrkosplittring, eller av att tidigare kristna vänner blivit osams och inte längre pratar med varandra. Som tur är så är inte Bibeln tyst på det här området. Den har mycket att säga hur vi […]

Del 10: Apostlagärningarna 13-14

av

Från Apostlagärningarna 13 och framåt fokuserar Lukas i sin skildring av kyrkans historia nästan uteslutande på missionen till hedningarna. Här finner vi hur Anden utväljer Paulus och Barnabas till att bli missionärer. Nu tar också Paulus över Petrus roll som centralgestalt i boken. Paulus och hans sällskap seglar ut, stannar till på Cypern, och fortsätter […]

Del 9: Apostlagärningarna 11:19-12:25

av

Efter skildringen av hur hedningarna inbjuds att ta del av budskapet om Jesus, får vi i resten av Apostlagärningarna vara med och se hur den världsvida kyrkan växer fram. Som övergång nämns först hur en församling i Antiochia i Syrien har vuxit fram ur den förföljelse som bröt ut efter att Stefanos stenats till döds. […]

Del 8: Apostlagärningarna 9:32-11:18

av

Efter att ha beskrivit Sauls otroliga omvändelse, flyttar Lukas återigen fokus till Petrus. I de första nio kapitlen har Guds Andes verk i huvudsak varit begränsat till judarna. Men med början i kapitel tio beskrivs den helige Andes verk i en hednisk officer – Cornelius – som är stationerad vid Medelhavskusten. Det är ett avgörande […]

Del 7: Apostlagärningarna 9:1-31

av

Under de tvåtusen åren som har gått sedan hans död och uppståndelse, är det miljontals människor som har fått möta Jesus och kommit till tro på honom. Liv har blivit förvandlade. Men få omvändelser är så dramatiska som den för Saul (Paulus judiska namn). Det är definitivt den mest berömda omvändelsen i historien och så […]