Jonas Nordén predikar om vad som kännetecknar vägen till livet!