Jonas Nordén predikar om Skriften allena, Bibelns centrala plats i den kristna kyrkan.