Syster Sofie O.P undervisar om “Kroppens teologi” utifrån sina böcker “Till man och kvinna skapade han dem” samt “Älska – och gör vad du vill”. Del 2.