Jonas Nordén predikar del 2 i temaperioden “Reformation idag” om Kristus allena.