Den första filmen i Betanias söndagsskola handlar om olika sätt att gömma sig på.