Anders Sjöberg undervisar om kopplingarna mellan det judiska (GT) och det kristna (NT).