Jonas Norden predikar, utifrån Efesierbrevet 4:22-28, om vad det innebär att vara Goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.