Jonas Nordén undervisar den tredje delen, där han går igenom Galaterbrevet med oss.