Familjer är hjärtat och själen i samhället. Hemmet som man växer upp i är platsen där karaktären utformas, vanor utvecklas och framtiden stakas ut. Ordspråksboken 22:6 lyder: ”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Men ett område där denna princip försummas i en del familjer är när det gäller att undervisa barnen i ekonomisk disciplin. Vem ska lära våra barn goda ekonomiska principer om inte vi?