Konflikter kan uppkomma i församlingen på många nivåer. Ibland är det splittring kring en läromässig fråga. Andra gånger är konflikten personrelaterad. Två personer kommer inte överens, och de börjar dra in andra i sina personliga strider, och det börjar skapas grupperingar. Det kan också vara strategiska eller ekonomiska frågor som orsakar splittring i församlingar. Oavsett vad som är orsaken, kan konflikter få förödande konsekvenser.

Paulus mötte stridigheter i församlingarna på många nivåer. Här i Filipperbrevet ser vi en konflikt som inte handlade om läran eller strategiska beslut, utan som var personrelaterad. Två kvinnor där i Filippi hade råkat i luven på varandra. För Paulus var det angeläget att hitta en lösning, och han uppmanar de inblandade parterna till enighet.