Efter skildringen av hur hedningarna inbjuds att ta del av budskapet om Jesus, får vi i resten av Apostlagärningarna vara med och se hur den världsvida kyrkan växer fram. Som övergång nämns först hur en församling i Antiochia i Syrien har vuxit fram ur den förföljelse som bröt ut efter att Stefanos stenats till döds.

I det här avsnittet får vi också se hur församlingen i Jerusalem förföljs och motarbetas. Dessa svårigheter med förföljelser, fängslande och död (Jakob) blir en av anledningarna till att den första kristna församlingens arbete riktas utåt mot nya grupper. När förföljelserna tilltar intensifieras också Guds direkta ingripande i händelseförloppet. Befrielsen av Petrus sker genom ett övernaturligt ingripande av Gud, vilket visar att Gud har initiativet även i vad som mänskligt sett verkar vara omöjliga situationer.