När det gäller hur vi ska förhålla oss till sådant som materialism och lyx gav Jesus oss tydliga befallningar. När det gäller vår livsstil och våra ägodelar gav han principer. Jesus lämnade inte någon definitiv checklista över vad vi kan äga och inte kan äga, och hur vi kan och inte kan använda våra pengar. Jesus sa inte bara en sak om pengar och ägodelar, han sa många saker. Och dessa utsagor utgör en noggrant komponerad melodi och harmoni till vilken vi måste lyssna uppmärksamt när vi utformar vår livsstil.