Jesus kallade lärjungarna till ett liv i enkelhet och fattigdom, såsom som han själv lade all jordisk trygghet och materiell komfort åt sidan. Precis som Mästaren måste de vara villiga att lämna hem, familjer och yrken för Guds rikes skull. Samtidigt fanns det andra Jesustroende vid denna tid som behöll åtminstone en del av sina ägodelar, och istället hade en understödjande funktion. Och på samma sätt är det idag – somliga kallar Gud bokstavligt att sälja allt de äger och gå ut, andra ska istället använda sina tillgångar till att stötta sina kristna systrar och bröder. Oavsett vilken kategori man tillhör är alla lärjungar kallade att leva enkla liv.

Den överflödiga livsstil som utmärker kristna i Sverige idag är ett stort hinder mot ett effektivt och radikalt lärjungaskap. Det är svårt att se att Gud skulle anförtro sina andliga skatter, förrän vi genuint tjänar honom och inte mammon. Först när Gud ser att vi kan förvalta materiella ting och lever enligt den nytestamentliga principen om ”tillräckligt”, kommer han verkligen att utrusta oss, så att vårt lärjungaskap fylls av mycket liv och kraft.