Efter att ha beskrivit Sauls otroliga omvändelse, flyttar Lukas återigen fokus till Petrus. I de första nio kapitlen har Guds Andes verk i huvudsak varit begränsat till judarna. Men med början i kapitel tio beskrivs den helige Andes verk i en hednisk officer – Cornelius – som är stationerad vid Medelhavskusten. Det är ett avgörande skede i kyrkans historia. Den ende sanne Guden är i färd med att verkställa sin plan för hedningarna.

För att bekräfta att Gud har accepterat hedningarna och deras fulla inlemmande i hans rike, berättar Lukas om hur dessa nya konvertiter får ta emot den helige Ande. Precis som med de judiska troende på pingstdagen, börjar de nya hednakristna att tala främmande tungomål. Judarna som hade följt med Petrus från Joppe häpnade över allt detta.