I inledningen av Filipperbrevet 3 handlar det om rätt och fel tro. Det utmanar också varje bekännande kristen att rannsaka sin egen tro, om den är sann och äkta. Paulus lyfter fram flera saker, direkt eller indirekt, som utmärker dem som är Jesus efterföljare: Att de gläder sig i Herren, är vaksamma, har stoltheten i Kristus Jesus och inte sätter sin förtröstan till yttre markörer.

I det här avsnittet får vi också ta del av Paulus eget dramatiska frälsningsvittnesbörd. Detta är ett viktigt avsnitt i Bibeln när det gäller läran om frälsningen, och visar på hur Gud verkar i en syndare som omvänder sig och tror.