Bibeln gör anspråk på att dess yttersta författare är Gud, där de olika delarna har nedtecknats av människor, ledda av Guds Ande. Detta är också vad som uttrycks i Andra Timotheosbrevet 3:16: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud.” Av den anledningen är det därför rättmätigt att säga att Bibeln är Guds ord.

Enbart i Gamla testamentet anförs över två tusen gånger, från början (Första Moseboken 1:3) till slut (Malaki 4:3), att Gud själv talade det som står skrivet på dess sidor. På samma sätt fortsätter det i Nya testamentet där frasen ”Guds ord” förekommer mer än fyrtio gånger. Någon har sagt att Gud har signerat varje sida i Bibeln. Och vi har all anledning att tro att det inte är en förfalskad signatur.

En av Martin Luthers och reformationens huvudslogan var ”Skriften allena”. Detta reflekterade deras synsätt att enbart Bibeln skulle vara den avgörande faktorn när det gäller vad vi tror och lär i kyrkan. Skriften ska alltså inte ställas på samma nivå som exempelvis kyrkans tradition. Utan Bibeln står över allt annat och är det avgörande. Skriften allena!