Att spara är att lägga undan pengar för framtiden. Genom att avstå från att använda dem i nuet, kan man bibehålla dem för senare bruk. I Ordspråksboken 21:20 står det att ”dåren förslösar allt”. Den vise förutser alltså framtida behov medan den dåraktige förbrukar sina resurser utan att tänka efter. Sparande är att förbereda sig för morgondagen. Samtidigt går det inte utan vidare att säga att det alltid är rätt att spara, det beror på om du har rätt eller fel motiv till ditt sparande samt vilka alternativ det finns i den specifika situationen.