Om Paulus skrifter bara hade varit som en lärobok i teologi, med abstrakta teologiska poänger och argument skulle vi inte veta speciellt mycket om hur han var som människa. Vi skulle då kanske ha fått föreställningen att Paulus levde något slags perfekt kristenliv – ett liv utan stress och svårigheter, och där arbetet för Herren och förkunnelsen av evangeliet bara löpte på utan minsta bekymmer. Detta avsnitt om Timotheos och Epafroditos hjälper oss att betrakta Paulus, hans arbete och hans känslor med rätt perspektiv.