Jakob Frilund predikar den femte och sista delen i vår temaperiod “Nå vidare med evangeliet”. Temat är “Ledd av Anden”