Att ge tionde är en princip som innebär att man ger 10 procent. Tiondegivandet har sina rötter i Gamla testamentet, där det infogades i Guds förbund med det israelitiska folket som en skriven lag. Jesus såg själv tiondegivandet som självklart (Matteusevangeliet 23:23). Idag finns det olika uppfattningar inom kyrkorna hur man ska se på tiondet – att ge 10 procent av sin inkomst till sin församling. För den som vill komma igång med sitt givande – efter att tidigare inte ha gett så mycket – kan tiondeprincipen vara en hjälp till att ta sina första steg som en Guds förvaltare.