Hur var det för de första kristna veckan efter att Jesus Kristus hade stigit upp till himlen? Förmodligen kände de sig ensamma och övergivna. Kvällen innan korsfästelsen hade Jesus lovat lärjungarna att han skulle sända den helige Ande att vara med dem. Det var nu sju veckor sedan, och nu började de undra om Anden hade kommit, men att de skulle ha missat det. Knappast. På femtionde dagen efter Jesu uppståndelse framträdde den helige Ande här på jorden med en spektakulär entré (Apostlagärningarna 2:1–4). På ett mäktigt sätt påbörjade Gud nästa etapp i sin frälsningsplan, då den helige Ande utgöts över Jesu efterföljare.

På samma sätt som de första lärjungarna fylldes av den helige Ande där och då, sker samma sak idag när en människa blir kristen och född på nytt – Andens verk och närvaro fortgår även in på 2000-talet. När man blir döpt, omvänder sig och börjar det nya livet som en Jesu lärjunge – då får man ta emot den helige Ande (Apostlagärningarna 2:38). Så att vara kristen är att leva i Anden.