Givandet påminner mig om att Guds pengar har ett högre syfte än mitt överflöd. Givandet tar ned mig själv från tronen och upphöjer Kristus. Det bryter mammons kedjor som annars förslavar mig. När jag ger bort något släpper jag den kontroll, makt och prestige som kommer med välstånd. Men givande berövar mig inte på det som ligger i mitt intresse, snarare flyttar det mitt intresse från jorden till himlen – från mig själv till Gud. När givandet uteblir eller enbart består av lite av det man har möjlighet att ge, bör den kristne låta varna sig. Detta är nämligen en kraftfull varningssignal för att det står illa till vad det gäller det andliga livet.