Inkarnationen – att Gud blev människa – är ett av de största miraklen i kristendomen, och en av de mest underbara saker som Gud har gjort. Detta mirakel möter vi i Filipperbrevet 2:5–11. Vissa forskare tror att avsnittet ursprungligen var en hymn som sjöngs av de tidiga kristna för att minnas och fira inkarnationen av Guds Son. Kort och kärnfullt beskrivs hur den andre personen i Treenigheten föds, lever, dör och upphöjs för att frälsa den fallna mänskligheten.

Paulus pekar också på att Jesus är nummer 1 – alla kategorier – när det gäller ett ödmjukt tjänande, och att han därför är vår främste förebild. Vi som kristna är kallade att följa i Jesu fotspår, och ha en livsstil som utmärks av ödmjukhet, självutgivande, självuppoffrande och en osjälvisk kärlek till vår nästa.