Författaren Lukas har redan introducerat ett flertal teman som kommer vara viktiga allt eftersom Apostlagärningarna framskrider. Härnäst betonar han hur urkyrkan levde som Guds sanna folk, kanske inte minst för att belysa en framträdande paradox. Templets ledare och de religiösa auktoriteterna menade att det var de som beskyddade israeliternas officiella traditioner. Men i samma stad fanns nu en gemenskap av människor som med sina liv gav uttryck för att vara Guds verkliga förbundsfolk, och därmed indirekt ifrågasatte det som pågick i templet.

Hur man hanterar pengar och ägodelar sänder tydliga signaler vilken sorts gemenskap eller familj man är. Ingen kunde undgå att se de nya prioriteringar som den första kristna församlingen hade. Därför var det inte konstigt att de kunde ge ett sådant kraftfullt vittnesbörd om Jesu uppståndelse ifrån de döda. Med sina liv visade de att det de trodde på var en verklighet. Tyvärr är det här ingen självklarhet för kristna av idag, där många negligerar att ens ge en tiondel av sin inkomst till församlingen och Guds rike.