Materialism handlar om att det högsta värdet ligger i ett materiellt välbefinnande, i främjandet av materiell utveckling och en betoning på materiella snarare än andliga ting. Materialism är en lögn som satan viskar i våra öron: ”Om du bara hade den eller den saken skulle du bli lycklig.” Så länge vi lever enligt den lögnen, oavsett vad vi säger att vi tror, är vi praktiserande materialister. Och en materialistisk värld kommer aldrig att vinnas för Kristus av en materialistisk kyrka.