Joel Jarbo predikar del 3 i vår serie “Nå vidare med evangeliet”, utifrån Jos 2 och berättelsen om Rachav, den prostituerade kvinnan som blev en del av Gudsfolket och Jesu egen släkt!