Vårt samhälle och vår tid är mer individualistisk än någonsin, gemenskap är en bristvara. Många saknar vänner att prata med och dela sitt liv med. Ofta vet man inte ens vad grannen intill heter. Ensamheten har nog aldrig varit så utbredd i Sverige. Men det var inte tänkt att vi skulle leva våra liv isolerade. Vi är skapade till avbild av den Gud som existerar i gemenskap. Vi skapades för gemenskap, och när den finns där så manifesteras Guds överväldigande kärlek – att Jesus har försonat oss med Fadern, och att han har försonat oss med varandra.

När man går till en kristen församling borde man finna den mest tilltalande och attraherande formen av gemenskap – en motkultur till det som finns i vårt samhälle. Men tyvärr är många församlingar mer kända för stela samlingar än en förvandlande gemenskap. När vi i vår församling bygger gemenskap och delar livet i gemenskapsgrupperna ansluter vi oss till Guds mission. Och det är något som i längden inte går omgivningen obemärkt förbi. Vår gemenskap är en revolution mot ensamsamhället, och när människor upptäcker en sådan genuin och attraktiv gemenskap vill man vara med där.