Ända sedan det första århundradet fram till inledningen av 2000-talet har det på många olika sätt gjorts försök att radera ut kristendomen och dess inflytande. Det skedde på romarrikets tid, och det sker idag runt om i världen – i Mellanöstern, Sydostasien, delar av Afrika, Kina, Europa och så vidare. Så även i Sverige – ett av världens mest sekulariserade länder, och numera även ett av de mest avkristnade – där kristendomen ansätts hårt från många håll, bland annat från tv, radio och tidningar. Det är lätt att som kristen bli skrämd av detta och tona ner sin profil, men Paulus hävdar envist att det får vi inte göra. Stå upp för evangeliet!