Jesus hade stigit upp till himlen inför ögonen på häpna lärjungar. Mattias hade utvalts som ersättare för Judas. Den helige Ande hade utgjutits med stor kraft, och på sätt som inte kunde bortförklaras av de religiösa ledarna. Tusentals hade kommit till tro på Jesus, vilka hade börjat dela livet i en ny innerlig gemenskap där man såg till varandras behov. Samtidigt började ett motstånd etableras. Alla kunde inte se Guds verk i det nya som växte fram. För vissa kom denna nya kristna rörelse att betraktas som ett hot.

Hoppar vi fram till idag ser vi att motståndet mot evangeliet om Jesus Kristus består än, om än med andra uttryckssätt än för de första kristna i Jerusalem. Vi som kristna har mycket att vinna på att se och lära hur man gjorde i urkyrkan, för att kunna förbli trofasta och aktiva i förkunnelsen av sanningen.