Från början till slut betonas i Bibeln att Gud äger allt i universum. Förvaltarskap är att leva i ljuset av detta. Vi är förvaltare, inte ägare, av Guds tillgångar som han har anförtrott oss för vår korta tid på jorden. Hur vi hanterar pengar och ägodelar visar vem vi verkligen ser som dess sanne ägare – Gud eller jag själv. Om vi verkligen menar att Gud är ägare av allt som har anförtrotts oss blir det också naturligt att regelbundet fråga honom: ”Vad vill du att jag ska göra med dina pengar och dina tillgångar Gud?”