Församlingen är det instrument Gud använder för att föra ut och utbreda hans rike. Den som verkligen vill följa Jesus behöver också finnas med i en kristen församling.

I Nya testamentet har lokala församlingar en mycket central position. I dessa nytestamentliga församlingar träffades ibland hela församlingen, ibland mindre grupper i hemmen. Detta framgår bland annat i Apostlagärningarna 2:46 och 5:42.

På samma sätt fungerar det i vår församling, med gudstjänsten och gemenskapsgrupperna. Gudstjänsterna är storsamlingar där hela församlingen kommer samman i tillbedjan inför Gud. I en växande församling som Betaniakyrkan är det möjligt att lära känna många, men långt ifrån alla. Därför är det viktigt att också finnas med i ett mindre sammanhang – i en gemenskapsgrupp. I den mindre och mer livsnära gruppen byggs förtroenden och många gånger djup vänskap. Denna del fokuserar därför på det stora sammanhanget, och sedan i nästa del den lilla gruppen.