När Paulus skriver brevet till de kristna i Filippi, har han två stora problem staplade på varandra. Men i båda fallen klargör han att det är något som Gud vänder till en möjlighet för evangeliet. Det första problemet är att han är satt i fängelse. Att hamna i fängelse måste för en resande apostel ha varit ungefär som att en konsertpianist får sina händer bakbundna.

Det andra problemet är att det finns folk som går runt och pratar om Jesus utan att egentligen mena det. De tror inte på budskapet, och ställer bara till mer bekymmer för honom där i fängelset. Paulus, med sin obevekliga tilltro till att Gud verkar även under de mest svåra omständigheter, står redo med ett svar.