Det som skedde på pingstdagen i Jerusalem, efter att Jesus hade stigit upp till himlen, är en av nyckelhändelserna i Apostlagärningarna. Gud utgjuter Anden, vilket Jesus själv hade utlovat (Lukasevangeliet 24:49 och Apostlagärningarna 1:4–5). Detta innebar också ett framåtskridande i Guds frälsningsplan, där en ny etapp påbörjades.

Precis som Anden nedsteg över Jesus vid hans dop, för att smörja honom och sända honom ut för tjänst, blir vi genom Andens utgjutande rustade att idag följa i Jesu fotspår. Andens ankomst möjliggör för oss som kristna att utföra det missionsuppdrag som ges i bland annat Lukasevangeliet 24:47 och Apostlagärningarna 1:8.