Paulus dröm – att komma till Rom – gick slutligen i uppfyllelse i dessa två avslutande kapitel. Till sist fick han gå på en båt som skulle föra honom till världsmetropolen, förmodligen hösten år 59. Men man var sent ute på året för att påbörja en sådan seglats. Och dåligt väder skulle det komma att bli. Paulus insåg faran och uppmanade besättningen att finna en hamn innan vintern. Men man ville inte lyssna på honom.

Mitt i en våldsam storm samlade Paulus skeppets besättning och uppmuntrade dem med löftena från Gud: Att han hade blivit lovad en säker ankomst till Rom, och att alla som var med skulle klara sig helskinnade (27:23–24). Dock var ett skeppsbrott oundvikligt, vid Malta, men alla 276 på båten kunde ta sig i land.