Fel på inspelningen.

Lukas syfte med att beskriva de tre rättsscenerna i kap 24–26 var inte bara apologetiskt (försvarande av tron), utan också evangelistiskt. Han ville att mottagarna av Apostlagärningarna skulle komma ihåg att Paulus hade utnämnts av Kristus själv, att vara hans tjänare och vittne. Jesus hade förvarnat lärjungarna att de skulle föras fram ”inför kungar och ståthållare för mitt namns skull”. Men han hade också lovat dem att vid sådana tillfällen skulle han ge dem ”ord och visdom” (Lukasevangeliet 21:12–15).

Jesus hade också berättat för Ananias (som förmodligen hade fört informationen vidare) att Paulus var hans utvalda redskap, till att föra ut hans namn ”till hedningar och kungar och Israels folk” (Apostlagärningarna 9:15) Dessa förutsägelser gick också i uppfyllelse – Paulus svek inte sitt uppdrag. Kristus hade utvalt honom personligen, och Paulus kom i alla avseenden att göra det som Herren själv hade befallt honom.