Redan innan silversmedens upplopp hade Paulus planerat att lämna Efesos och bege sig till Jerusalem (19:21). Även om Lukas knappt nämner anledningen, vet vi från andra bibelställen att Paulus huvudärende var att överlämna insamlade pengar från de hednakristna församlingarna som en gåva till de fattiga kristna i Jerusalem (se exempelvis Romarbrevet 15:25–33). För att samla ihop dessa pengar avsåg Paulus att besöka de troende i Makedonien och Achaia, såsom församlingarna i Filippi, Thessalonike och Korinth.

Från Apostlagärningarna 19:21, Romarbrevet 1:8–15 och 15:17–33, vet vi också att Paulus redan var övertygad att han var tvungen att besöka Rom, och att han hoppades att ta evangeliet till Spanien därefter. Paulus hade således redan planerat in att besöken hos lärjungarna i Makedonien, Korinth, Troas och Efesos skulle vara både avsked och pastorala möten. Dessa avsked skulle dock visa sig vara mer definitiva än vad de kunde ana.