När vi slår följe med Paulus på hans resor där han förkunnar de goda nyheterna om Jesus Kristus, upptäcker vi att han följer samma mönster i stad efter stad. Korinth och Efesos utgör inget undantag. Hans första ansats är att försöka övertyga judarna angående Jesus. Han börjar därför i synagogan där de träffas, studerar Skriften och ber. Men när judarna förkastar hans budskap vänder han sig till hedningarna. I båda städerna får Paulus djärvhet – att vända sig till hedningarna – med det resultatet att många människor kommer till tro på evangeliet.

Om vi ska nå världen med det budskap som kan förändra den är det nödvändigt med en väl genomtänkt strategi. Vi har mycket att lära från Paulus. Vår evangelisation idag tenderar ofta att vara fokuserad på att bjuda in folk till kyrkan, medan Paulus också gick i motsatt riktning och förde evangeliet ut i den sekulära världen. Nutida evangelisation kan ibland anspela på känslor med förväntan på ett beslut utan en tillräcklig förståelsegrund. Paulus undervisade, diskuterade och försökte övertyga med goda argument.