Gud hade berett möten för Paulus med olika individer i Makedonien. Det första var med Lydia, det andra var med en slavflicka som ordnade inkomster åt sin ägare genom att spå framtiden och det tredje var med en fångvaktare och hans familj i Filippi. Att få Paulus till dessa möten var inte helt enkelt då resrutten såg annorlunda ut från första början. Men den helige Ande ledde dem dit genom att stänga vissa dörrar och öppna andra. Paulus övervann mänskliga barriärer när han svarade ja på kallelsen till Makedonien och förde evangeliet dit. Det fanns nu ingen skillnad mellan jude och grek, man eller kvinna, slav eller fri, när det gällde evangeliet om Jesus Kristus.

Något av det mest anmärkningsvärda med Paulus andra missionsresa, som Lukas återger här och i följande kapitlen, är att under denna resa sker det att evangeliets goda sådd nu för första gången planteras på europeisk mark. Det var från Europa som evangeliet senare kom att spridas till de stora kontinenterna: Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien.