Man kan se på sitt liv i termer av en punkt och en linje, vilka betecknar två faser. Vårt nuvarande liv på jorden är punkten. Det börjar. Det slutar. Det är kort. Men från punkten utgår en linje som fortsätter i all evighet. Den linjen är evigheten, som kristna kommer att tillbringa i himlen. Just nu lever vi i punkten. Men vad lever vi för? Personen som lever för punkten, lever för jordiska skatter som slutligen hamnar på sophögen. Personen som lever för linjen, lever för skatter i himlen som aldrig tynar bort. Ett liv som utmärks av trofast förvaltarskap och generöst givande är att leva för linjen.

Fem minuter efter vi dör kommer vi att ha förstått vad som var viktigast. Vi kommer då se med evighetens klarhet. Vi kan antingen ta av oss skygglapparna nu medan vi har våra jordiska liv kvar att leva, eller så kommer de tas av efter döden, när det kommer att vara för sent att gå tillbaka och ändra vad vi gjorde på jorden. Låt det som kommer vara viktigast för oss fem minuter efter vi dör, också få bli det viktigaste för oss här och nu.