Det kristna evangeliet är Guds goda nyheter till hela världen. Detta var den häpnadsväckande sanningen som skakade om de första kristna judarna, och det tog ett tag för ledarna i urkyrkan att verkligen inse betydelsen av detta. Men de kom ihåg Jesu avslutande ord att göra alla folk till lärjungar (Matteusevangeliet 28:19) och att gå till jordens yttersta gräns (Apostlagärningarna 1:8). Detta var hans övergripande plan för hela världens frälsning – en fantastisk men samtidigt enkel plan. Jesu lärjungar fick uppdraget att göra lärjungar som skulle göra lärjungar, och så vidare, ända till Jesu återkomst.

Idag har det uppdraget nått fram till oss. Och det finns ett stort behov och en stor nöd – vårt land befinner sig i ett andligt mörker. Miljoner människor i Sverige känner inte och tror inte på Jesus. Nu är det vår tur, och vårt ansvar att föra de goda nyheterna vidare och göra ytterligare människor till lärjungar. Detta uppdrag är inte ett valfritt tillbehör enbart för de mest hängivna kristna. Nej, att själv vara en budbärare av de goda nyheterna är en del av själva kärnan av att vara en kristen. Det är just dig som Jesus vill använda för att göra andra människor till lärjungar.