Som avslutning på brevet, till sin älskade församling i Filippi, uttrycker Paulus sin stora tacksamhet. Ända sedan församlingen i Filippi grundades hade han haft en särskild relation till dem. Vid en punkt under Paulus missionsarbete, var dessa de enda som stöttade honom ekonomiskt. Nu hade de på nytt sänt honom en gåva, och brevets avslutning är hans ”tack-så-mycket-hälsning” till dem.

Här framträder också bilden av en man som är förnöjsam trots svåra omständigheter. Han kunde till och med glädja sig. För hans hjärta var skyddat av Guds frid (4:7). Paulus exempel är särskilt relevant i vår tid som präglas missbelåtenhet och otacksamhet.