Konflikter kristna emellan kan bli mycket smärtsamma. Det finns de vars bild av kristendomen radikalt har påverkats till följd av en kyrkosplittring, eller av att tidigare kristna vänner blivit osams och inte längre pratar med varandra. Som tur är så är inte Bibeln tyst på det här området. Den har mycket att säga hur vi ska hantera konflikter och olika synsätt på ett klokt sätt. Apostlagärningarna 15 är ett sådant avsnitt. Den viktiga frågan om hur hednakristna skulle inlemmas i församlingsgemenskapen hade aktualiserats bland de judekristna. Hade frågan lämnats obehandlad skulle det ha kunnat splittra kyrkan. Liknande slag av frågor dyker upp då och då idag också, och mötet i Jerusalem utgör ett utomordentligt bra exempel på hur man hanterar olika uppfattningar.

Hittills hade det antagits att hedningar som var troende skulle tas upp i församlingen genom omskärelse, och att det var genom att följa lagen som de skulle erkännas som fullvärdiga medlemmar i Guds förbundsfolk. Något helt annat hände nu: Hedningar som konverterade blev nu välkomnade in i församlingen genom dop, och utan omskärelse. De blev kristna utan att först behöva bli judar.