Tusentals verser i Bibeln handlar direkt eller indirekt om pengar och ägodelar och hur Guds folk ska använda dem. Bibelns omfattande undervisning på detta område kallar på vår uppmärksamhet. Jesus återkommer oftare till ämnet pengar än till någonting annat. Inte ens talet om himlen och helvetet förekommer lika frekvent. Och frågan är varför? Jo, därför att vi behöver vakna upp inför det starka samband som råder mellan vårt verkliga andliga tillstånd och våra attityder och handlingssätt till pengar och ägodelar.