Jonas Nordén predikar den första söndagen i Betaniakyrkans temaperiod “Nå vidare med evangeliet”.