Jonas Nordén undervisar i bibelstudieserien “Från skapelse till nyskapelse” om vilodagen som Guds gåva.