Jonas Nordén undervisar i serien “Från skapelse till nyskapelse”. Denna gång handlar det om de kläder som Gud vill klä oss i!